Reklamní sdělení
Chytrý výpishttps://chytryvypis.czUrychlíme procesy ve vašem e-shopu. Ověřujte bankovní převody efektivně.
ONE LOVE - ONE GODhttps://www.jinedimenze.netZábava i poučení z jiných dimenzí. Povídky, příběhy, knihy, hudba, láska a mnoho dalšího...
Prajzulka https://www.prajzulka.czZabývám se výrobou a prodejem drátovaných výrobku.

šikana a její druhy

Šikana je nežádoucí chování, které je opakované a cílené na jednotlivce nebo skupinu osob.

Existuje několik druhů šikany, které se mohou projevovat různými způsoby. Zde je několik příkladů:

  • Verbální šikana: To zahrnuje urážlivé nebo ponižující řeči, posměšky, výsměch, ponižování nebo nadávky. Verbální šikana může zahrnovat i šíření fám nebo pomluv.
  • Fyzická šikana: Zahrnuje fyzické útoky, bití, kopání, škrcení nebo jiné formy fyzického násilí.
  • Sociální šikana: Tento druh šikany se zaměřuje na vyloučení jednotlivce nebo skupiny z určitého společenského prostředí. Může zahrnovat ignorování, odmítání zapojení do skupinových aktivit, šíření fám nebo rozšiřování negativních zpráv o osobě.
  • Cyberšikana: Odehrává se online a zahrnuje šikanující chování prostřednictvím sociálních médií, e-mailů, textových zpráv nebo jiných digitálních platforem. To může zahrnovat šíření ponižujících zpráv, výsměchů, vydírání nebo šíření nepravdivých informací.
  • Psychologická šikana: Jedná se o manipulaci, zastrašování, vydírání, vyhrožování, vytváření strachu nebo psychického tlaku na jednotlivce.

Všechny formy šikany jsou nežádoucí a mají negativní dopad na oběti.

Není vhodné srovnávat a hierarchizovat jednotlivé druhy šikany, protože každý způsob může mít pro oběti závažné důsledky a negativní vliv na jejich fyzickou, emocionální a psychickou pohodu.

Každý případ šikany je individuální a závažnost závisí na konkrétních okolnostech, kontextu a dopadech na oběť.

Je důležité věnovat pozornost všem formám šikany a aktivně se snažit ji předcházet, rozpoznávat a omezovat, bez ohledu na to, zda je to verbální, fyzická, sociální, cyberšikana nebo psychologická šikana.

 

Hlavním cílem by mělo být vytvořit bezpečné a respektující prostředí

pro všechny, kde šikana nemá místo !